Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

caataleya
22:21
6918 395d
Reposted frombanitka banitka vialabellavita labellavita
caataleya
22:21
4228 584d
Reposted fromEtnigos Etnigos vialabellavita labellavita
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
caataleya
22:19
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
caataleya
22:19
caataleya
22:19
caataleya
22:18
Przy prawdziwym mężczyźnie kobieta może czuć się bezbronna i będzie to traktowane jak przejaw zaufania, a nie przejaw naiwności.
— Aleksandra Steć
caataleya
22:18
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
caataleya
22:18

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

May 16 2017

caataleya
09:15
caataleya
09:15
3352 8b50
Reposted fromtrickster trickster viafckit fckit
caataleya
09:15
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viafckit fckit
caataleya
09:14
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viafckit fckit
caataleya
09:14
7658 37f9
Reposted frompesy pesy viafckit fckit
caataleya
09:12
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaSsomething Ssomething
caataleya
09:12
7349 5bef
Reposted fromcalifornia-love california-love viafckit fckit
09:11
2807 952c 600
Reposted fromwestwood westwood vianowelovestory nowelovestory
caataleya
09:08
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
Reposted fromlittlefool littlefool

May 02 2017

caataleya
22:44
4105 77d8
caataleya
22:44
6962 f8a8 600
Reposted fromsilkydreams silkydreams viainvisibile invisibile
caataleya
22:44
3471 aac4 600
Reposted fromretro-girl retro-girl viainvisibile invisibile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...