Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

caataleya
19:35
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viamslexi mslexi
caataleya
19:34
0306 f700
caataleya
19:34
Reposted frombluuu bluuu vialemkove lemkove
caataleya
19:34
8248 cc10
Reposted fromkarahippie karahippie viamslexi mslexi
caataleya
19:18
Prawda jest taka, że miłość taranuje ci życie niczym lodowa kra i wtedy toniesz, nawet jeśli masz serce skonstruowane jak Titanic.
— Jeanette Winterson – Wolność na jedną noc
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaPatij Patij
caataleya
19:18
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viazupson zupson
caataleya
19:17
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazupson zupson

March 09 2017

caataleya
22:56
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viaelinela elinela
caataleya
22:56
4997 50f1
Reposted fromvaka vaka viaelinela elinela
caataleya
22:56
Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viaelinela elinela
22:55
2819 e67e 600
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaelinela elinela
caataleya
22:55
Nie myślałam, że można tęsknić bardziej niż wczoraj. Ale przyszło dzisiaj i już wiem
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromasdfgh asdfgh viaelinela elinela
caataleya
22:55
2061 ef9c 600
Reposted fromcoolenough coolenough viaelinela elinela
caataleya
22:55
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— B.Prus
Reposted fromdotknij dotknij viazupson zupson
22:54
Życie rozłoży Cię na łopatki jeszcze czternaście razy do niedzieli. Wstawaj, dziś jest dopiero czwartek.
— znalezione (via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri viazupson zupson
caataleya
22:54
Reposted fromshakeme shakeme viazupson zupson
caataleya
22:54
2385 2cb3 600

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA viazupson zupson
caataleya
22:54
9473 1026
Reposted fromcalifornia-love california-love viazupson zupson
caataleya
22:54
2781 8521
Reposted fromalcohol alcohol viazupson zupson
22:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl