Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

caataleya
18:35
To nie prawda, że jeśli znajdziesz się wśród wampirów, musisz też nauczyć się pić krew. Chcę przez to powiedzieć, że nawet w świecie pełnym strachu, nienawiści i agresji, możesz żyć po swojemu i nie musisz używać tych samych metod, jakie stosują inni ludzie.
— Beata Pawlikowska
Reposted frominpassing inpassing viastonerr stonerr
caataleya
18:35
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viastonerr stonerr
caataleya
18:35
7261 99e4 600
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viastonerr stonerr
caataleya
18:31
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via-lexiie- -lexiie-
caataleya
18:31
2160 9ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
caataleya
18:31
2738 8584
Reposted fromfearnopain fearnopain viamslexi mslexi
caataleya
18:31
3527 5889
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamslexi mslexi
caataleya
18:31
7049 bbbe 600
Reposted fromslodziak slodziak viaskrzacik skrzacik
caataleya
18:31
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viafoodforsoul foodforsoul
caataleya
18:30
8549 799a
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaszydera szydera
18:30
7314 d698
Reposted frommaking-love making-love viaszydera szydera
caataleya
18:30
2999 d429
caataleya
18:29
5497 f96f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
caataleya
18:29
6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka viafoodforsoul foodforsoul
caataleya
18:29
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viafoodforsoul foodforsoul

February 17 2017

caataleya
21:01
9785 585d
Reposted fromrol rol viainvisibile invisibile
caataleya
21:01
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibile invisibile
caataleya
21:01
1444 90f9 600
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viainvisibile invisibile
caataleya
21:01
0408 2ed7 600
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasugarvenom sugarvenom
caataleya
21:01
Jeśli kogoś kochasz nie musisz być dla niego miły cały czas.
— Girls
Reposted fromresort resort viainvisibile invisibile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl