Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

caataleya
09:15
caataleya
09:15
3352 8b50
Reposted fromtrickster trickster viafckit fckit
caataleya
09:15
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viafckit fckit
caataleya
09:14
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viafckit fckit
caataleya
09:14
7658 37f9
Reposted frompesy pesy viafckit fckit
caataleya
09:12
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaSsomething Ssomething
caataleya
09:12
7349 5bef
Reposted fromcalifornia-love california-love viafckit fckit
09:11
2807 952c 600
Reposted fromwestwood westwood vianowelovestory nowelovestory
caataleya
09:08
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
Reposted fromlittlefool littlefool

May 02 2017

caataleya
22:44
4105 77d8
caataleya
22:44
6962 f8a8 600
Reposted fromoutoflove outoflove viainvisibile invisibile
caataleya
22:44
3471 aac4 600
Reposted fromretro-girl retro-girl viainvisibile invisibile
caataleya
22:44
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viainvisibile invisibile
caataleya
22:44
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viainvisibile invisibile
caataleya
22:44
9090 2ae5 600
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viainvisibile invisibile
caataleya
22:44
4583 404a 600
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viainvisibile invisibile
22:44
5591 568e
Reposted fromtosiaa tosiaa viainvisibile invisibile
caataleya
22:41
6970 40b3 600
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
caataleya
22:41
9600 fdac 600
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viainvisibile invisibile
caataleya
22:41
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viainvisibile invisibile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl